FINANČNI INŽENIRING

Prebijanje skozi finančno, bančno in zavarovalniško zakonodajo in predpise ali skozi interne akte bank, zavarovalnic in drugih bančnih ustanov ali nadzor denarnih in finančnih tokov v vašem podjetju je za vsakega podjetnika nočna mora, še posebej ko morate najeti kredit, da razširite poslovanje ali da zagotovite likvidnost svojega podjetja, bodisi ko imate prosta sredstva, ki bi jih radi investirali, bodisi bi preprosto radi vedeli, kako poslujete.

Nudimo vam naslednje storitve:

Da bi lahko še naprej kar najbolj mirno opravljali svojo dejavnost in prihranili čas, vam v družbi PROR.I.S.K. nudimo naslednje storitve:

  • izdelali vam bomo izkaze denarnih in finančnih tokov in razložili rezultate;
  • izdelali vam bomo poslovni načrt za pridobitev potrebnih kratkoročnih ali dolgoročnih sredstev pri bankah in lizinških hišah ter vam svetovali pri izbiri najugodnejše oblike vira financiranja;
  • izdelali vam bomo poslovni načrt kot pripomoček za prodor na tuji trg in vam svetovali;
  • preverili bomo boniteto in poslovanje vašega poslovnega partnerja na podlagi dostopnih podatkov v tujini (Hrvaška, Kitajska, Ciper);
  • izdelali bomo investicijski načrt za gradnjo in spremljanje likvidnosti projekta z vidika podjetja kot projekta samega in izdelali analize donosnosti z rentabilnostnimi izračuni;
  • svetovali vam bomo pri investiranju prostih denarnih sredstev v različne naložbe, deleže podjetij in ocenili tveganje.