DAVČNO SVETOVANJE

Davcno svetovanje

Statistika Davčne uprave Republike Slovenije na podlagi opravljenih nadzorov davčnih inšpektorjev in revizorjev kaže, da so najpogostejše odkrite nepravilnosti in nezakonitosti pri družbah, samostojnih podjetnikih in fizičnih osebah: nepravilno prikazovanje prihodkov in odhodkov, neobračunavanje ali nepravilno obračunavanje davkov, nepravilno pokrivanje izgub iz preteklih let, fiktivne fakture za stroške storitev, nepravilnosti pri poslovanju z gotovino, obračun stroškov za zasebne namene, nepravilnosti pri izplačevanju dnevnic, potnih stroškov in drugih povračil stroškov v zvezi z delom in nepravilno uveljavljanje investicijskih olajšav.

Nudimo vam naslednje storitve …

Da bi se izognili slabi volji, imamo v družbi PROR.I.S.K. zaposlene strokovnjake, ki so specializirani na področju davčne zakonodaje in poznajo vse njene pasti. Zato vam bomo:

 • svetovali in pojasnili zakone, podzakonske akte in predpise s področja davčnih obveznosti in olajšav;
 • z rednim pregledom poslovanja optimizirali vašo davčno osnovo;
 • svetovali na področju davka na dodano vrednost, dohodnine in davka od dobička pravnih oseb in iz dejavnosti;
 • izdelali in izpolnili vse potrebne evidence, obrazce in obračune s področja davkov;
 • za vas spremljali spremembe davčne zakonodaje in vas o tem obveščali, da boste lahko hitro in učinkovito prilagodili svoje poslovanje novim davčnim razmeram.

V primeru napovedanega davčnega pregleda inšpektorja Davčne uprave Republike Slovenije vam bomo:

 • svetovali pri odgovoru Davčni upravi Republike Slovenije;
 • vzpostavili kontakt z davčnim inšpektorjem, ki je zadolžen za vas;
 • uredili sestanek in bili navzoči na sestanku z davčnim inšpektorjem;
 • pripravili in izvedli kontrolo dokumentacije, ki jo bo zahteval inšpektor Davčne uprave Republike Slovenije;
 • podali davčnemu inšpektorju dodatna pojasnila v zvezi z zahtevano dokumentacijo;
 • če bo potrebno, sestavili in poslali pritožbo na ugotovitve davčnega inšpektorja.

Zavedati se morate, da imate v primeru davčnega nadzora tudi vi pravice in ne samo dolžnosti ter da je davčni inšpektor pri svojem nadzoru omejen s pooblastili in zato izkorišča strah davčnih zavezancev pred Davčno upravo Republike Slovenije. Mi se tega zavedamo in imamo znanje, da vam lahko pomagamo.